วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครูชั้นป.2/1
   สอนวิชาภาษาไทย
   สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
   ตักข้าว
บ่าย
    ตรวจงาน
    สอนชั้นป.1/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น