วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นป.2/2
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   สอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นป.2/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น