วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น