วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   สอนแทนครูชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
    สอนชั้นป.2/1
    ตรวจงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น