วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครู
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   สอนนักเรียนเต้น
   จัดห้องสมุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น